ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 2562 เขียนโดย Admin 38231
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 746
ประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 484
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 396
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 416
เปิดเรียนปกติ 100% เขียนโดย agkadest 806
เชิญชวนนักเรียนและศิษย์เก่า ย.ป. ร่วมกิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย agkadest 2111
สารประชาสัมพันธ์ ชาว ย.ป. ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย Admin 4377
รวมประกาศ 2562 เขียนโดย Admin 1796
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน เขียนโดย agkadest 1330
ใหม่

หมวดหมู่รอง

   
© Copyright 2013