ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเปิดบ้านชาว ย.ป. ประจำปี 2560 เขียนโดย Admin 1327
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เขียนโดย Admin 1985
ค่ายซึมซับดนตรีรักวิถีโนรา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Admin 1026
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี เขียนโดย Admin 1358
กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด เขียนโดย Admin 1774
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning เขียนโดย Admin 1540
มอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย Admin 1054
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เขียนโดย Admin 2270
แข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัล “ สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ” ครั้งที่ 7 เขียนโดย agkadest 1421
นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 และ ระดับ 3 เขียนโดย agkadest 1114
ใหม่

หมวดหมู่รอง

   
© Copyright 2013