กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

รายละเอียด
หมวด: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายภิญโญ จินตนปัญญา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะผลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ คัดลายมือ  อ่านทำนองเสนาะ  แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่