กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายภิญโญ จินตนปัญญา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะผลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ คัดลายมือ  อ่านทำนองเสนาะ  แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และกิจกรรมสดุดีสุนทรภู่


                  

   

 

   
© Copyright 2013