รายการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

รายการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์พื้นฐาน (Fantasy Basic)

การแข่งขันอากาศยาน โครงการ"ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" ประจำปี 2561

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

   
© Copyright 2013