กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Admin 208
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 476
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Admin 213
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Admin 228
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เขียนโดย Admin 442
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Admin 805
ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 748
การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ( ว.21) เขียนโดย Admin 670
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาเอกภาษาจีน เขียนโดย Admin 2142
ประกาศผลการคัดเลือก เขียนโดย Admin 4021
   
© Copyright 2013