กลุ่มบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระบบจองห้องประชุม เขียนโดย Admin 608
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Admin 268
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Admin 264
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เขียนโดย Admin 17117
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 234
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เขียนโดย Admin 263
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 715
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย agkadest 4644
E-Form กลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปี 2561 เขียนโดย Admin 10142
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย Admin 1732
   
© Copyright 2013