กลุ่มบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระบบจองห้องประชุม เขียนโดย Admin 65
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Admin 48
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Admin 46
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เขียนโดย Admin 4739
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 35
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เขียนโดย Admin 43
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 528
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย agkadest 4366
E-Form กลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปี 2561 เขียนโดย Admin 9262
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย Admin 1507
   
© Copyright 2013