กลุ่มบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระบบจองห้องประชุม เขียนโดย Admin 392
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Admin 170
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Admin 166
ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เขียนโดย Admin 14620
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 128
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เขียนโดย Admin 150
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Admin 626
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย agkadest 4526
E-Form กลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปี 2561 เขียนโดย Admin 9795
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย Admin 1624
   
© Copyright 2013