ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 128
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสืบค้น เขียนโดย Admin 367
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู เขียนโดย Admin 3003
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 1540
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้ส่วนกลางโรงเรียน เขียนโดย Admin 6514
ประกาศขายรถยนต์ตู้โดยวิธีทอดตลาด เขียนโดย Admin 5486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล./27 พิเศษ เขียนโดย Admin 2966
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม เขียนโดย Admin 2779
ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย agkadest 3406
ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Admin 3254
   
© Copyright 2013