แจ้งเรื่องร้องเรียน

รายละเอียด

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ที่อยู่  300 หมู่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
Tel.075-281474   Fax.075-281134
E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/yantakaoschool  

 

 

   
© Copyright 2013